skip to Main Content
 • Betrokken
 • Snel en duidelijk
 • Resultaat
 • Persoonlijk
 • 25 jaar ervaring

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht advocaat

Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht bij Messink

Een van de specialisaties van Messink Advocatuur is arbeidsrecht. Arbeidsrecht omvat alle regels die van toepassing zijn op de juridische verhouding tussen werknemer en werkgever. Dit recht gaat in op het moment dat twee partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn aangegaan. Met arbeidsrecht wordt de positie van de werknemer versterkt en beschermd, omdat de verhouding tussen werknemer en werkgever per definitie niet gelijkwaardig is. U kunt ons als arbeidsrecht advocaat inschakelen voor onder meer de volgende zaken:

 • Ontslagrecht: wanneer u onterecht bent ontslagen of op staande voet bent ontslagen
 • Loongeschillen: wanneer er te weinig loon is uitbetaald of u te weinig krijgt betaald
 • Uitkeringen: wij zijn gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht
 • Arbeidsvoorwaarden: het opstellen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden
 • Aansprakelijkheid: bij ongelukken en ongevallen onder werktijd
 • Bij een reorganisatie, schorsing, procedure met het UWV of een ander geschil
Messink advocatuur arbeidsrecht advocaat

Een advocaat bij ontslag

Bent u onterecht ontslagen of bent u ontslagen op staande voet? Wij helpen u graag tijdens dit traject. Een werknemer wordt in het ontslagrecht in vergaande mate beschermd. In grote lijnen kan iemand ontslagen worden wanneer er is voldaan aan de wettelijke vereisten, met een ontslagvergunning van het UWV of ontslag op staande voet. Als werknemer kunt u dit aanvechten via de rechter.

Een advocaat bij loonconflicten

Een andere reden om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen is wanneer u uw loon niet heeft ontvangen of te weinig betaald krijgt. U als werknemer heeft het recht op het minimumloon voor de arbeid die u heeft verricht. Is uw werkgever te laat met het betalen van uw loon? Dan heeft u recht op een wettelijke verhoging.

Specialisatie in sociaal zekerheidsrecht

Ook is Messink Advocatuur gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht. Wij helpen u bij alle zaken omtrent de wetten en maatregelen bij het krijgen van een inkomen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid.

Messink Advocatuur luistert écht naar u

Personen die ons hebben ingeschakeld voor arbeidsrecht zijn zeer tevreden en hebben een ander beeld op de advocatuur dan hiervoor is geschetst. Wij nemen namelijk echt de tijd om naar u te luisteren en u verder te helpen. Dat blijkt uit de vele positieve reacties en tevredenheidsonderzoeken die binnen ons advocatenkantoor zijn uitgevoerd. Mensen waarderen ons om onze professionaliteit, kunstigheid en de prettige persoonlijke houding van onze advocaten. Messink advocatuur staat voor:

 • Professionaliteit
 • Persoonlijke houding
 • Kundigheid
 • Heldere communicatie

Messink Advocatuur helpt u verder

Het is belangrijk om op tijd een arbeidsrecht advocaat in te schakelen wanneer u een arbeidsconflict heeft. Wij helpen u dan om een goed dossier op te bouwen, bij ontslag op staande voet, een ontslagvergunning en het opstellen van een ontslagbrief. Al met al helpen wij met de volledige ontslagprocedure om tot de ontbinding van een arbeidsovereenkomst te komen. Onze arbeidsadvocaten zijn in het bezit van de meest actuele veranderingen en bezitten de kennis om u deskundig te adviseren over arbeidsrecht. U kunt contact met ons opnemen door uw gegevens achter te laten op het contactformulier op onze website. U kunt ook bellen naar 024-7510100 of een mail sturen naar info@messinkadvocatuur.nl. Messink Advocatuur helpt u graag met een specialist op het gebied van arbeidsrecht!

Contact opnemen

Vrijblijvend kennismakingsgesprek of meer informatie aanvragen


  Back To Top